Expo Mea Vulva 2

 

retour home
retour projecten
naar vorige werk / previous work
naar het volgende werk: animatieproject
gedicht - poem

 

'Met voeten getreden'
'Overstepping her boundaries'

   

De expositie Mea Vulva gaat ook over de vrouw en haar vulva die
'met voeten wordt getreden' door diverse soorten belagers.
Dit werk gaat niet specifiek over verkrachting, besnijdenis, prostitutie, of onnodige
chirurgie, het is een universeel symbolisch werk rond deze problematiek.

Met voeten getreden betekent: schofferen .

Overstepping her boundaries, as the theme of the exhibition is, how several people, moslty man,
overstep the boundaries of a woman, when is comes to her right concerning her vagina/vulva.

met voeten getreden  
   

Vulva

Onder je handen
Als een vochtige bloem
In haarzelf
Een veilige plek
welkom aan geliefde
Poort van leven
stroom van genot,
waardig en aanbeden

Dan een geslechte burcht
Met alle pijn van de wereld
In lijf en hart

De bloem verlept
De vreugde voorbij,
verpest, verpatst
waardigheid vernield,
waarde niet begrepen
zelfs ontzegd

Domme wereld

Vulva ( translated poem)

beneath your hands
as a moist flower
In itself
a save place,
welcome to love and lover
gate to life.
flow of joy
adored with dignity.

Than:
a demolished citadel,
All pain of the world
body and soul

A flower withered
it's joy passed,
bargained, spoiled,
destroyed dignity,
value misunderstood,
even denied.

Foolish world